Portal
Rada pedagogiczna
09.09.2019 A.M.

 

                   WYKAZ  NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH
             W  ROKU  SZK.  2019/2020  
   
Nazwisko i imię  Stanowisko / nauczany przedmiot 
ROMPALSKI  TOMASZ Dyrektor szkoły - nauczyciel wychowania fizycznego
JASIŃSKA BOGUSŁAWA  Wicedyrektor szkoły - nauczyciel chemii, przyrody 
NOWAK MAGDALENA  Wicedyrektor szkoły - nauczyciel matematyki 
PASTERNACKA-OCHOCKA GRAŻYNA Wicedyrektor szkoły  - nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego 
BIAŁCZYK  ANNA Nauczyciel języka angielskiego 
BZDAWKA  TOMASZ Nauczyciel matematyki, informatyki 
CHAŁABIŚ MAGDALENA Nauczyciel języka angielskiego 
CHWIŁKA GRAŻYNA Nauczyciel geografii
CYBULSKI  WOJCIECH Nauczyciel wychowania fizycznego, techniki 
DZIMIŃSKA  MARZENA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GŁĄB AGNIESZKA  Nauczyciel języka angielskiego 
GÓRALSKI  SZYMON Nauczyciel wychowania fizycznego 
GRABARSKA  DOROTA Nauczyciel bibliotekarz
GRANOWSKA  ARLETA Nauczyciel języka angielskiego 
GRANOWSKA  KATARZYNA Nauczyciel języka angielskiego 
HOFFMANN AGATA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JAGODZIŃSKA  ALDONA Nauczyciel bibliotekarz
JAGODZIŃSKA  IWONA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JANKOWSKA  JOANNA Nauczyciel wychowania fizycznego
JASIŃSKA KATARZYNA Nauczyciel świetlicy
JUSZCZAK  PAWEŁ Nauczyciel wychowania fizycznego
KAŁUŻNA  LEOKADIA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KAMIŃSKA  DOROTA Nauczyciel matematyki, doradztwa zawodowego
KAMOSIŃSKA  PAULINA Nauczyciel historii, doradztwa zawodowego
KŁONCZYŃSKA  ROMANA Nauczyciel języka angielskiego 
KNIOŁA  MARIOLA Logopeda
KOPRAS  BOGUSŁAWA Nauczyciel wychowania fizycznego
KOSIEDOWSKA-SIWIEC  EWA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KOTEWA  JOANNA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych 
KOWALEWSKA  KATARZYNA Nauczyciel języka angielskiego 
KOWALEWSKI  KRYSTIAN Nauczyciel fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa
KOZŁOWSKA  MARZENA           Nauczyciel plastyki 
KRAIŃSKA  IZABELA Nauczyciel języka angielskiego 
Ks. KRAWCZAK  DOMINIK Nauczyciel religii
KULIŃSKA  DARIA                     Nauczyciel religii 
KULIŃSKI  MARCIN Nauczyciel wychowania fizycznego 
KWAŚNIEWSKA  MAŁGORZATA Nauczyciel języka polskiego, doradztwa zawodowego
LEHN  ALEKSANDRA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ŁABISZ MONIKA  Nauczyciel muzyki
MAJEWSKA  BRYGIDA                                        Nauczyciel historii, zajęć rewalidacyjnych 
MALIKOWSKA  IWONA Nauczyciel wychowania fizycznego
MAŁAS RENATA Psycholog
MICHALSKA  NATALIA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
MILCZAREK  MAREK Nauczyciel informayki, techniki 
MROTEK  KINGA Pedagog, nauczyciel świetlicy 
MRÓZ  EWA Nauczyciel języka polskiego 
MUSIELSKA  ALEKSANDRA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
NAPIERAŁA  ZOFIA Nauczyciel chemii 
NOWAK  HANNA  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
OCETKIEWICZ PAULINA Nauczyciel muzyki 
PEPLIŃSKA BARBARA Nauczyciel zajęc rewalidacyjnych, nauczyciel wspomagający 
PLICHCIŃSKI  GRZEGORZ Nauczyciel informatyki, matematyki 
PLUTA ANNA  Nauczyciel religii
PYTLARCZYK - GACA  BEATA Nauczyciel języka polskiego
SALACHNA  LUCYNA Pedagog 
SKORUPA MAŁGORZATA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych
SMORAWINSKA  JOANNA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody
SOBIESZCZYK - PIEKARSKA  MARZENA Nauczyciel matematyki
STRZYŻEWSKA  AGNIESZKA Nauczyciel świetlicy
SUPPAN  JOLANTA Nauczyciel wychowania fizycznego
SZCZEPANIAK  EWA Nauczyciel języka angielskiego 
SZMAŃDA DOBROMIŁA Nauczyciel religii 
TACZYŃSKA - MILCZAREK  BEATA Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, techniki
TADYCH  BARBARA Nauczyciel języka polskiego 
TOCZKO  RENATA Nauczyciel biologii 
TOFIL  BEATA Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
TOFIL  FABIAN Nauczyciel wychowania fizycznego 
TROCZYŃSKA  KAMILA Nauczyciel języka polskiego 
WACHOWIAK  ŁUCJA Nauczyciel świetlicy 
WIŚNIEWSKI  MICHAŁ Nauczyciel języka niemieckiego, geografii 
WOJCIECHOWSKA  LUCYNA         Nauczyciel języka polskiego 
ZAREMBA  - KLIMEK  LIDIA Pedagog 
ZEMŁO - DEJA  DAGMARA Nauczyciel historii, wychowania do życia           w rodzinie, zajęć rewalidacyjnych 
ZWOLIŃSKI  PIOTR Nauczyciel wychowania fizycznego 
   
PRZEDSZKOLE   
   
Nazwisko i imię  Stanowisko / nauczany przedmiot 
BARTNIK MARIOLA  Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
BIELEC MAŁGORZATA  Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
BRYŚ EMILIA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
GIŚ WIESŁAWA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
GONDEK KAROLINA  Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
JAMRY - ŻAREK ANNA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
MAJEWSKA NATALIA Logopeda
NIEKRASZ  DOROTA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
NURSKA  MARIA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
SIWIEC  ANNA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
SAMOLIK - NOWAK  AGATA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
WIATR  JUSTYNA Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT