Portal
Wolontariat
05.11.2017 SP4 Nakło n.Not.

SZKOLNY WOLONTARIAT  

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

 

Za wolontariat możemy uznać zarówno pomoc osobom potrzebującym jak i pożyteczne działania na rzecz środowiska naturalnego lub lokalnego np. przez zadbanie o teren wokół szkoły, odmalowanie szkolnego ogrodzenia czy remont placu zabaw.

 

WOLONTARIAT W SZKOLE – DLACZEGO WARTO?

Szkolny wolontariat umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Każdy! Kto tylko ma chęci do działania.

Wolontariuszem szkolnego koła może być zarówno uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej jak i ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki zaangażowaniu w działania wolontariackie uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania, co może przełożyć się na większe zaangażowanie w szkolne obowiązki. Do szkolnego koła wolontariatu każdy uczeń zgłasza się z własnej, nieprzymuszonej woli, odpowiadając tym samym na swoje wewnętrzne potrzeby. Uczniowie powinni znać założenia koła, zasady jego funkcjonowania oraz organizowane przez nie akcje. Warto mówić o tym, co można zyskać dzięki zaangażowaniu się w wolontariat. W dużej mierze są to wartości niewymierne, ale jest ich bardzo wiele, np. nabywanie nowych kompetencji i umiejętności, rozwój zainteresowań, nowi przyjaciele, ciekawy sposób na spędzenie czasu, dobra zabawa, satysfakcja z pomagania innym, motywacja do stawania się coraz lepszym i wiele, wiele innych...

 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

OBSZARY DZIAŁANIA:

 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w szkolnych zbiórkach.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w bibliotece szkolnej.
 • Pomoc w opiece nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych.

 

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 • Współpraca z nakielskim oddziałem dla przewlekle chorych (cały rok);
 • Współpraca z MOPS i PCK;
 • „Strofy dla Seniorów” – spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej

w Nakle nad Notecią;

 • „Uśmiech pod choinką” – przygotowanie upominków dla ubogiej rodziny;
 • Paczki świąteczne dla Seniorów – współpraca z kościołem pw. Św. Wawrzyńca

w Nakle nad Notecią;

 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby

prywatne.

 

OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU:

mgr Brygida Majewska, mgr Ewa Mróz, mgr Dorota Niekrasz, mgr Natalia Michalska

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 • Udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, np. zbiórka potrzebnych rzeczy do schroniska, dla zwierząt, domu dziecka itp.

Miesiąc

Rodzaj działalności

Wrzesień

 1. Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów.
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

Październik

 1. Stworzenie logo koła.
 2. Przystąpienie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i zorganizowanie

spotkań z małymi dziećmi.

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 2. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy.

Listopad

 1. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Praca na rzecz szkoły, prace porządkowe.
 5. Konkurs plastyczny – konkurs świąteczny

Grudzień

 1. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Obchody Dnia Wolontariusza
 5. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków
 6. Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Seniora.
 7. Kiermasz świąteczny

Styczeń

 1. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.

Luty/Marzec

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”
 3. Praca w bibliotece szkolnej.

Kwiecień

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”
 3. Praca w bibliotece szkolnej.

Maj

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”
 3. Praca w bibliotece szkolnej.

Czerwiec

 1. Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie.

OPIEKUNOWIE KOŁA WOLONTARIATU:

mgr Dorota Niekrasz, mgr Natalia Michalska

 

SPOTKANIA KOŁA WOLONTARIATU:

wtorek – godz. 16.00-16.45  świetlica szkolna s.101 (wg harmonogramu akcji wolontariatu)

Wszelkie informacje ds. wolontariatu u p. mgr Natalii Michalskiej

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT